Stichting Het Hoedemakerfonds

sinds 1814 actief voor de samenleving van Enschede

Wie is gerechtigd

Het fonds kent drie categorieen gerechtigden:

1. Nazaten van de erfgenamen van Herman Hoedemaker (overleden in 1813) kunnen zich melden bij de Stichting Het Hoedemakerfonds, voor het geval zij financiele steun behoeven. Hebt u een voorouder geboren voor 1870 met een van de onderstaande familienamen, dan bent u mogelijk gerechtigd tot het fonds. Genealogisch onderzoek zal aangegeven of dit ook daadwerkelijk het geval is. 

2. Behoeftige organisaties en instanties binnen de gemeente Enschede kunnen eveneens een aanvraag indienen voorzien van alle project gegevens, inclusief een overzichtelijk budget en de verwachte financiering.

3. Culturele evenementen binnen de gemeente Enschede kunnen eveneens een goed onderbouwde aanvraag indienen, voorzien van een volledige beschrijving en de budgetering en financiering van het project.

U kunt uw aanvraag richten tot de Secretaris van het Bestuur van Stichting Het Hoedemakerfonds.

Mevrouw Menise Sabaroedin
Postbus 172
7500AD Enschede 

1. Nazaten.

Als u denkt een nazaat te zijn van de broer of drie zusters Hoedemaker en een voorouder hebt die geboren is voor 1870 en die de familienaam:

- BESSEM,

- BLIJDENSTEIN,

- BUSSEMAKER,

- TEN CATE,

- VAN CLEEF,

- Baron VAN DEDEM,

- GORTER,

- VAN HEEK,

- Baron VAN HEERDT,

- JANNINK,

- TER KUILE,

- LEDEBOER,

- Baron VAN PALLANDT,

- ROELVINK,

- ROESSINGH,

- STROINK,

- WILLINK

draagt, loopt u kans dat u behoort tot de nazaten van de erfgenamen van Herman Hoedemaker. 

De Stichting onderhoudt een volledige stamboom van nazaten. U dient bij aanvraag het bewijs te leveren dat u afstamt van een van de nazaten van de oorspronkelijke familie Hoedemaker.

Ontwerp & Ontwikkeling | Blinck Media & Webdesign Buro